Ga naar de inhoud

Hoe het begon . . .

Toen de natuur nog ongerept was, de heidevelden Twente nog bedekten;
Toen de asfaltwegen nog niet bestonden, de auto’s nog de echte “monsters” van de weg waren,
omdat ze sporadisch voorkwamen;
Toen de mensen nog elkaars “noabers” waren, er nog geen verenigingen bestonden, alleen maar buurtschappen;
Toen bestond al het “Kloatscheet’n” en bestond ook al Noord Berghuizen.

De Oprichting

De vereniging kent in zijn geschiedenis enkele markante en bekende personen dit waren o.a. G. Monnink, J. Olde Weusthof, B. Engelbertink en J. Wittig.
De “Leeuwen van Noord”, die via de krant de vier beste schutters uit Twente uitdaagden. Zij waren DE sportidolen van hun tijd.

gerard de monnink
Gerard Monnink en Toon Damhuis
Gerard Monnink

gooide de kloot op 90 meter afstand nog in een pet. Niet voor niets werd deze globetrotter in 1931-1932 de eerste Twentse kampioen. Een Globetrotter omdat hij ook bekend was van ‘met fiets en tent naar de Oriënt’ Een boek dat ontstond uit de avonturen die hij beleefde samen met Toon Damhuis op zijn fietstocht naar Palestina.

Buurtschappen

In de jaren dertig en veertig was er in Noord-Berghuizen (wat tot 1955 een wijk van Losser was en daarna in Oldenzaals bezit kwam) nog geen sprake van een vereniging. Men kloatscheette in buurtschapsverband en wedstrijden werden tegen andere buurtschappen gespeeld. Nadat de ‘kloat’, die in een buurtcafé was opgehangen, er door de tegenstander was afgehaald, ging men naar het veld en werd de strijd gestreden met meestal een borrel als inzet.

Van buurtschap naar vereniging

Later, in de jaren vijftig, werd er een vereniging opgericht, maar die ging naar verloop van tijd ter ziele. Eerst in april 1959 werd de vereniging heropgericht. Aanleiding schijnt een erbarmelijk slechte voetbalwedstrijd tussen Quick’20 en DOS’19 geweest te zijn. Eén van de toeschouwers kwam met de opmerking: “Sie kônnt d’r better ne kloatscheetersvereniging van  maak’n.” Hier werd door enkele mensen op ingehaakt en al snel werd de discussie serieuzer. Er werd besloten om een vergadering te houden.

Op 10 april 1959 kwamen 18 mensen bij café ‘Keizers Bets’ bij elkaar, waaronder een aantal mensen die elke zondagmorgen al bij elkaar kwamen om te schieten op de Oosterikweg (toen nog zandpad). ‘Noord’ werd herboren en onder voorzitterschap van Gerard Lansink werd er een officieel bestuur gevormd. Naast Gerard Lansink behoorden ook Teun Weusthof, Hein Siemerink, Jan Siemelink, Ben Lansink, Teun Alink. Hendrik Segerink, Gerard Smellink, Jos Smellink en Gerrit Leferink op Reinink tot de oprichters.

Van de ene naar de andere baan

Nomadenbestaan

Als eerste baan werd er gekozen voor de Oosterikweg. Toen die verhard werd, week men uit naar de Hondeborgweg/Tiethofweg. Maar ook deze weg werd na verloop van tijd geasfalteerd, waarop de Hulsbeekbaan als nieuwe ’thuisbaan’ werd aangewezen. Hier werd een aantal jaren gespeeld, totdat een lang gekoesterde wens in vervulling ging: een eigen baan. Op 22 juni 1980 opende wethouder Tijdhof een van de mooist gelegen banen van Twente: ‘De Graven Esch’! Alleen een kleedlokaal ontbrak nog.

Een vast onderkomen

Tot in lengte van jaren dacht men hier de thuiswedstrijden te kunnen spelen, maar de oprukkende huizenbouw was niet tegen te houden en er moest opnieuw worden uitgekeken naar een andere locatie. Na veel terreinen bezocht te hebben en na veel gesprekken met grondeigenaren gevoerd te hebben, (die je beter hun vrouw kunt afhalen dan een meter grond!) kwam Willy van Es met het ei van Columbus: een strook grond vlakbij de Vondellaan. Als naam werd gekozen: ‘De Leeuw’n Koel’ (een creatie van Gerrit Althanning) en met veel zelfwerkzaamheid is hier een sportaccommodatie tot stand gebracht, die staat als een huis en waar Noord Berghuizen tot op heden veel gemak en plezier van heeft. Hierbij staat sportiviteit en gezelligheid voorop. Deze accommodatie is op 6 mei 1995 geopend en in gebruik genomen.

Voorzitters

heeft de vereniging niet veel gekend. Nadat Lansink de voorzittershamer had overgedragen aan T. Weusthof. In 1965 werd J. Stege voorzitter en daarna kwam G. Smellink aan het roer. Ruim 20 jaar is hij voorzitter geweest en heeft dan ook vele gebeurtenissen meegemaakt, zowel op bestuurlijk vlak (klootschieten werd kogelwerpen), als op sportief terrein (kampioenschappen en beker overwinningen). Na een rumoerig jaar nam in 1986 – John Berkenbosch voorzittershamer over van G. Smellink. Vanaf 1989 tot heden is Ben Leferink op Reinink voorzitter van de vereniging. In de afgelopen 45 jaar hebben vele leden van Noord in een bestuursfunctie dan wel als lid van een com- missie bij gedragen aan het huidige Noord. Zonder iemand te passeren toch enkele namen: Jos Smellink, Ben van Benthem, Jan Tijman op Smeijers, Gerrit Scheffer, Toon Althanning, Jos Hofsté en André Geerdink.

Damesafdeling

Noord Berghuizen heeft ook een damesafdeling. De damesvereniging is op 23 augustus 1968 ontstaan na een wedstrijd tussen de dames van Noord Berghuizen en Hertme. Men wilde een zelfstandig bestaan en koos voor de naam ‘De Noordpool’. Bij de oprichting waren onder meer aanwezig: Truus Blankenau, A. Alink, T. Damgrave, van de Zande, D. Franke, M. Huisken en Marietje Scheffer.

Annie Stege was de eerste voorzitter die later werd opgevolgd door Truus Blankenau. Vanwege de nauwe verwevenheid met de heren van Noord Berghuizen heeft men in 1992 besloten om De Noordpool op te heffen en samen te gaan met Noord Berghuizen. Met andere damesverenigingen spelen zij hun dames competitie, cup- en bekerwedstrijden onder een aparte afdeling binnen de NKB

Sportieve prestaties

Uiteraard heeft Noord in al die jaren van haar bestaan zeer vele kampioenschappen, prijzen, bekers, etc. gewonnen. Zonder ook maar één lid van Noord tekort te willen doen toch twee namen die in de afgelopen 45 jaar veelvuldig in het middelpunt stonden door hun sterke en stabiele spel waardoor ze vele successen behaalden: Ben Segerink en Henk van Benthem. Beiden hebben meer dan 25 jaar in het eerste team van Noord gespeeld.

Enkele successen
Tot 1980
Tussen 1980 en 2000
Vanaf 2000